พนักงานเป่าขวดน้ำดื่ม 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
-สูง 160 ขึ้นไป
-ไม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับอาการปวดหลัง/ปวดเอว
-ไม่เป็นผู้มีความเสี่ยง หรือไปในเขตเสี่ยงโควิด
-ขยัน ซื่อสัตย์ พูดจาสุภาพ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ยกโมค์-เปลี่ยโมค์ได้
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
-สามารถใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรได้ (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-ทำ 5ส. แผนกได้/ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
 
สวัสดิการบริษัท
ประกันสังคม
กระเช้าเยี่ยมไข้
ปรับค่าจ้างประจำปี
เครื่องแบบพนักงาน
เบิกล่วงหน้าประจำเดือน
เงินช่วยเหลืองานแต่ง งานศพ คลอดบุตร