รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 7 อัตรา

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
-ขยัน ซื่อสัตย์ พูดจาสุภาพ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ขับรถน้ำแข็งรับส่งลูกค้าประจำเส้นทาง
-เก็บเงิน ทำบัญชี ส่งยอดขาย
-เปิดลูกค้ารายใหม่ๆ
-รับผิดชอบต่อทรัพย์สินรถยนต์ที่ขับ
 
สวัสดิการบริษัท
ประกันสังคม
กระเช้าเยี่ยมไข้
ปรับค่าจ้างประจำปี
เครื่องแบบพนักงาน
เบิกล่วงหน้าประจำเดือน
เงินช่วยเหลืองานแต่ง งานศพ คลอดบุตร