รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 2 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่บุคคลและจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ เพจมหัศจรรย์สกลนคร 1 ตำแหน่ง